Zebranie wiejskie w sołectwie Wola II

14 września 2018r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Wola  II (SP nr 2 w Woli). Tematem zebrania będzie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego.

Zebranie wiejskie w sołectwie Gilowice

14 września 2018r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w sołectwie Gilowice (salka przy OSP Gilowice). Tematem zebrania będzie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego.