Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 2 października 2017 r. o godz. 15:00 w biurze rady gminy, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy [...]