Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie, które odbędzie się 21.09.2017 r. o godz. 15:30 w biurze Rady w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy [...]

Zebranie wiejskie – sołectwo Wola II

Rada Sołecka Wola II zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 21 września 2017r. o godz.17.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Woli. Tematem zebrania będzie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o [...]