Obrady XL sesji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XL sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 21.08.2017 r. po sesji w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, przy ul. [...]