Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 28.03.2017r. po obradach sesji w biurze rady gminy, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna przy ul. [...]

Obrady XXXV sesji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XXXV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się we wtorek, 28 marca 2017r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna. Tematem [...]

Zebranie wiejskie w sołectwie Grzawa

Rada Sołecka w Grzawie serdecznie zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sołectwie Grzawa, które odbędzie się we wtorek, 28 marca 2017r. o godz. 18.00 w Domu Socjalnym w Grzawie.