Dzisiaj jest: Piątek, 23-08-2019 Imieniny: Apolinarego, Filipa

Obrady V Sesji Rady Gminy Miedźna

Aleksandra Kocima , 2019-02-05

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady V sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Wystąpienie Starosty Pszczyńskiej, Pani Barbary Bandoły oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pszczynie, Pana Marcina Leśniewskiego” oraz „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad V sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 12 lutego 2019 r.:

  1. Otwarcie V sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad V sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji IV z dnia 22 stycznia 2018 r.
  4. Wystąpienie Starosty Pszczyńskiej, Pani Barbary Bandoły oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pszczynie, Pana Marcina Leśniewskiego.
  5. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/5 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt B/5 w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Miedźna”.

Projekt C/5 w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miedźna w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Projekt D/5 w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miedźna do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Projekt E/5 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe”.

  1.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski
  3. Zamknięcie obrad V sesji.