Aktualności

Terminy zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Miedźna

Zapraszamy mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się: – zebranie wiejskie w Frydku- 11.09.2019r. godz. 18.00-  sala w Domu Socjalnym w Frydku; – zebranie wiejskie w Gilowicach- 12.09.2019r. godz. 18.00- [...]

Zmieniaj świat lokalnie. Dołącz do akcji Masz Głos

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo [...]

Szkolenie z zakresu obsługi maszyn żniwnych oraz kursy zawodowe wózki widłowe lub ładowarki teleskopowe

Firma SZKOLTEX  organizuje na terenie  gminy szkolenie z zakresu obsługi maszyn żniwnych : kombajnu zbożowego, prasy wysokiego stopnia zgniotu i samobieżnej sieczkarni polowej oraz kursy zawodowe zakończone egzaminem przed UDT [...]

Uroczystość Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

W dniu 10 września 2019r.  odbyła się uroczystość Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego. Słowa uznania pod adresem Dostojnych Jubilatów, kierował Wójt Gminy Jan Słoninka oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej [...]

Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu

Jak być samodzielnym pomimo niepełnosprawności wzroku i słuchu? Jak bezpiecznie funkcjonować w przestrzeni publicznej? Odpowiedzi na te pytania poznają uczestnicy spotkania, które odbędzie się w poniedziałek 23 września  w [...]

Fotorelacja z Dożynek Gminnych we Frydku

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na Terenie Powiatu Pszczyńskiego

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa utworzona zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Lista [...]

ZAJĘCIA dla dzieci, młodzieży i dorosłych