Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18-10-2021 Imieniny: Juliana, Lukasza

„Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna”.

Joanna Figura , 5 czerwca 2020

Szanowni Mieszkańcy Woli,

Gmina Miedźna zamierza w bieżącym roku zrealizować zadanie: „Modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów w Gminie Miedźna”.

Zadanie to dotyczy modernizacji ok. 500 lamp oświetlenia ulicznego oraz częściowo sieci energetycznej w miejscowości  Wola.

W ramach planowanej inwestycji wymienione zostaną oprawy świetlne na nowoczesne, efektywne energetycznie, pracujące w technologii LED oraz większość słupów oświetleniowych.

Dla sprawnego wykonania niniejszej modernizacji niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działek, na których będą prowadzone powyższe prace.

Gmina Miedźna przesłała do Państwa druki oświadczenia wraz z prośbą o jego wypełnienie. Niestety, nie wszyscy właściciele działek odesłali oświadczenia.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o współpracę i pozytywne ustosunkowanie się do inicjatywy poprawy wizerunku i bezpieczeństwa naszej gminy.

Z uwagi na możliwe uzyskanie dofinansowania projektu ze środków zewnętrznych proszę o potraktowanie sprawy jako ważnej i jak najszybsze przesłanie wypełnionego oświadczenia.

Proszę także pamiętać o tym, iż powinno ono zostać podpisane przez właściciela lub (w przypadku współwłasności) wszystkich współwłaścicieli działki.

Wydłużamy czas na przekazanie oświadczeń do dnia 15 czerwca 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Referatem Inwestycji i Remontów, tel. (32) 211 61 60, wew. 27 lub 46.

 

Jan Słoninka

-/Wójt Gminy Miedźna/-