Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Strażacy otrzymali agregat pompowy

Monika Gazda , 11 października 2019

9 października 2019 r. przedstawiciele urzędu oraz OSP dokonali odbioru ostatniego elementu projektu pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych. Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 85% zakupiono agregat pompowy typu CPD 8/30, którego głównym przeznaczeniem jest pompowanie wody czystej i zanieczyszczonej. Pompowania popowodziowa ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców podczas wezbrań wody w czasie zagrożenia powodziowego.