Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Informacja Wójta Gminy Miedźna z dnia 23 września 2019r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Marek Brol , 27 września 2019

INFORMACJA

WÓJTA  GMINY MIEDŹNA

z dnia 23 września 2019r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonymi na dzień  13 października 2019 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień  13 października 2019 r.

 Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 648)

Wójt Gminy Miedźna

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej     i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

 Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźnej pokój nr 11w terminie od dnia 23 września 2019r. do dnia 7 października 2019 r.

w następujących godzinach :

poniedziałek od 7.30  do 17.00,

wtorek, środa, czwartek  od 7.30 do 15.30,

piątek od 7.30 do 14.00.

na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).  

Wójt  Gminy

Jan Słoninka