Dzisiaj jest: Wtorek, 22-10-2019 Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Informacja Wójta Gminy dot. Mostu Bronisław w Woli

Aleksandra Kocima , 1 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

zgodnie z wcześniej złożoną obietnicą informuję, że w dniu 30 lipca 2019r., otrzymałem zamówioną „Ocenę stanu technicznego Mostu Bronisław w Woli wraz z określeniem zakresu robót w celu możliwości przywrócenia ruchu na obiekcie do czasu rozpoczęcia jego przebudowy”.

Pozwolę sobie nie opisywać szczegółowo całego opracowania, a ujmę jedynie wniosek końcowy, który jest następujący:

Most Bronisław nad rzeką Wisłą w Woli w istniejącym stanie nie może być eksploatowany.  Ze względu na stan obiektu i uszkodzenia korozyjne, względy eksploatacyjne oraz zbyt niską nośność obiektu zaleca się wykonanie przebudowy obiektu bez wykorzystania jego istniejących elementów. Jednakże użytkowanie obiektu – zanim nastąpi całkowita przebudowa – zależne jest od jego remontu. Po wykonaniu zaleconych prac założono użytkowanie przez okres 2 lat. Poza remontem konieczne jest prowadzenie ruchu pojazdów nad dźwigarami, na których nie występują dylatacje podłużne. Wskazana jest również konieczność ustabilizowania pracy istniejącego obecnie pomostu drewnianego. Wiąże się to z ograniczeniem ruchu do jednego pasa, z wprowadzeniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu, jednocześnie dopuszcza się do ruchu po obiekcie pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t przy ograniczeniu prędkości do 20 km/h i zachowywanie odległości między pojazdami 20 m. Jako obciążenie wyjątkowe dopuszcza się przejazd autobusów komunikacji lokalnej o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 18,0 t, przy ograniczeniu prędkości do 20 km/h i zachowaniu odległości między pojazdami 20 m. Ponadto w cyklu comiesięcznym winna być prowadzona kontrola stanu technicznego obiektu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nagłego pogorszenia się stanu technicznego, podczas wykonywania przeglądów należy niezwłocznie wykonać ponowną „ocenę stanu technicznego” lub poinformować o tym fakcie autorów niniejszej ekspertyzy oraz podjąć działania zmierzające do zamknięcia lub zabezpieczenia obiektu.

Stan techniczny obiektu związany z uszkodzeniami typu korozyjnego będzie ulegał pogorszeniu. W przypadku nie przystąpienia do przebudowy obiektu w ciągu 2. lat należy ponownie wykonać ocenę stanu technicznego obiektu lub zamknąć go.

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z otrzymaną ekspertyzą w najbliższym czasie podjęte zostaną następujące czynności:

Informuję, że z dniem 1 września br., zgodnie z zapowiedzią zostaje uruchomiona linia nr 19, która będzie kursowała 2 razy dziennie na trasie Brzeszcze – Góra – Gilowice – Wola II
i z powrotem. Kurs ten ma na celu dojazd młodzieży szkolnej do LO w Gilowicach oraz usprawnienie komunikacji mieszkańców na tej trasie. Otwierając możliwość dalszego przejazdu mieszkańcom m.in. do Oświęcimia oraz w kierunku Bielska-Białej.

 

Jan Słoninka

Wójt Gminy Miedźna