Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19-08-2019 Imieniny: Boleslawa, Juliana

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku – II termin

Marek Brol , 31 lipca 2019

WÓJT GMINY W MIEDŹNEJ informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien

 w terminie  od  1  sierpnia  2019    do  2  września  2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 (dotyczy producentów rolnych, którzy nie skorzystali z powiększenia limitu zwrotu podatku w I terminie 2019 roku)

 Wniosek dostępny w Urzędzie Gminy oraz na stronie  www.miedzna.pl

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wzór_wniosku_akcyza_2019 -pdf 

KLAUZULA INFORMACYJNA