Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu – Odnawialne źródła energii – fotowoltaika

Aleksandra Kocima , 23 maja 2019

Wójt Gminy Miedźna informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił wyniki rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Gmina Miedźna, w ramach ww. konkursu składała wniosek o dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna. Przedmiotem wniosku było zaprojektowanie, roboty budowlane i instalacyjne mikroinstalacji fotowoltaicznych na 500 budynkach na terenie Gminy Miedźna.

W ramach ww. projektu zostały dofinansowane jedynie 4 wnioski, natomiast 103 wnioski o dofinansowanie znajdują się na liście rezerwowej, w tym wniosek złożony przez Gminę Miedźna.

W związku z powyższym Gmina Miedźna nie będzie realizowała zadania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii