Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Naukowy zawrót głowy w Gminie Miedźna!

Aleksandra Kocima , 13 maja 2019

Gmina Miedźna jest w trakcie podpisywania umów na dofinansowanie kolejnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które będą realizowane w czterech placówkach oświatowych w naszej gminie! To kolejna wspaniała informacja dla dzieci i młodzieży! Ogromna część dofinansowania, czyli aż 427’916,82 zł  zostanie wydatkowana na doposażenie w pomoce dydaktyczne, sprzęt IT i audiowizualny, w tym zakup komputerów do pracowni matematycznych, tabletów, drukarek 3D, urządzenie EEG Biofeedback, magiczny dywan, videoprojektor, głośniki, słuchawki oraz wiele innych!

 

Projekt „Gotowi na wiedzę”

Całkowita wartość projektu: 477 075,06 zł

Kwota dofinansowania: 429 367,55 zł

 

W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku oraz w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby uczniów tych szkół, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Co wydarzy się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku podczas realizacji projektu?

 

Co wydarzy się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej podczas realizacji projektu?

 

Projekt „W świecie nauki”

Całkowita wartość projektu: 773 275,71 zł

Kwota dofinansowania: 695 948,14 zł

 

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia rozwijające, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne z przedmiotów ścisłych oraz rozwijające kompetencji kluczowe uczniów.

 

Co wydarzy się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli podczas realizacji projektu?

 

Co wydarzy się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze podczas realizacji projektu?

 

„Inkubator talentów” – koło naukowe, gdzie uczniowie poznają najnowsze aplikacje pomagające rozwijać umiejętności z zakresu TI i przedmiotów ścisłych. Jest to nowatorskie podejście do nauki przedmiotów przyrodniczych i TI, ponieważ nauka będzie opierała się na ogromnym wykorzystaniu narzędzi TI w nauce przedmiotów przyrodniczych, tj. fizyki, chemii, biologii, geografii.