Dzisiaj jest: Niedziela, 15-09-2019 Imieniny: Albina, Nikodema, Marii

Informacja Wójta Gminy Miedźna z dnia 30.04.2019r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r

Marek Brol , 6 maja 2019

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684)

Wójt Gminy Miedźna

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

 Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźnej pokój  nr 11w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r.

w następujących godzinach :

poniedziałek od 7.30  do 17.00,

wtorek, środa, czwartek  od 7.30 do 15.30,

piątek od 7.30 do 14.00.

na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).  

Wójt Gminy
mgr Jan Słoninka