Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Obrady VII Sesji Rady Gminy Miedźna

Aleksandra Kocima , 17 kwietnia 2019

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady VII sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

 

Tematem obrad sesji będzie:

„Podejmowanie uchwał”.

 

Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 23 kwietnia 2019 r.:

 1. Otwarcie VII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad VII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji VI z dnia 26 marca 2019 r.
 4. Wystąpienie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli, Pana Grzegorza Dziubka.
 5. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
  w Gminie Miedźna.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/7 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2019.

Projekt B/7 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Miedźna
i określenie granic ich obwodów.

Projekt C/7 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

Projekt D/7 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i wiaty grillowej zlokalizowanych na terenie Gminy Miedźna.

Projekt E/7 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Miedźna.

 1.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad VII sesji.