Dzisiaj jest: Wtorek, 22-10-2019 Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Sytuacja w Oświacie

Aleksandra Kocima , 5 kwietnia 2019

Szanowni Państwo.

W związku z planowaną od 8 kwietnia do odwołania akcją protestacyjną pracowników oświaty uprzejmie informuję, że wspólnie z dyrektorami placówek oświatowych podejmujemy szereg rozmów służących temu, aby w okresie strajku zapewnić opiekę wszystkim uczniom i wychowankom, dla których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu, a egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty zostały przeprowadzone bez zakłóceń. W tym celu w dniu 29 marca oraz 5 kwietnia 2019r. spotkałem się z dyrektorami placówek oświatowych celem omówienia ewentualnego ryzyka niemożności zorganizowania egzaminów, czy braku możliwości objęcia opieką uczniów i wychowanków w szkole. Zwróciłem się również o pomoc do Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które zobowiązały się do wsparcia placówek.

W efekcie przeprowadzonych rozmów potwierdzone zostały informacje, że wszystkie przedszkola w tym czasie pracują bez zakłóceń dzięki czemu każde dziecko uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy od dnia 8 kwietnia będzie miało zapewnioną opiekę, jak dotychczas. Natomiast szkoły w miarę możliwości będą pracowały, jednak przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie jednak mocno utrudnione ze względu na to, że część nauczycieli przystąpi do strajku. Informuję również, że na dzień dzisiejszy egzaminy w placówkach odbędą się bez zakłóceń.

Zapewniam, że o wszelkich informacjach będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Wójt Gminy Miedźna

mgr Jan Słoninka