Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Strajk Nauczycieli

Aleksandra Kocima , 2 kwietnia 2019

W szkołach i przedszkolach Gminy Miedźna zostało przeprowadzone przez organizację związkową  referendum. Zgodnie z jego wynikiem w niżej wymienionych szkołach od dnia 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się akcja strajkowa, która będzie trwała do odwołania:

1)      Technikum nr 1 w Woli przy Zespole Szkół w Woli,

2)      Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli przy Zespole Szkół w Woli,

3)      Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli,

4)      Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze,

5)      Szkoła Podstawowa im. S. Hadyny we Frydku,

6)      Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miedźnej.

W tym czasie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. W związku z powyższym uprasza się rodziców o zrozumienie trudnej sytuacji i niemożności zorganizowania zajęć w szkole.

Egzamin ósmoklasisty oraz gimnazjalny odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Ponadto w wyżej wymienionych szkołach niektóre dni, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w szkole.

W przedszkolach oraz żłobkach Gminy Miedźna nie istnieje zagrożenie strajkiem i wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli mają zapewnioną w nich opiekę.