Dzisiaj jest: Czwartek, 22-08-2019 Imieniny: Cezarego, Tymoteusza

Stanowisko w sprawie budowy betoniarni w miejscowości Jedlina gm. Bojszowy

Aleksandra Kocima , 2 kwietnia 2019

Z uwagi na pojawiające się doniesienia dotyczące budowy stacjonarnej wytwórni betonu towarowego przez spółkę MAN-TRANS Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, Wójt Gminy Miedźna informuje, że Gmina Miedźna nie była stroną postępowania w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ani też nie posiadał wiedzy o toczącym się postępowaniu w tej sprawie. Ponadto Wójt Gminy Miedźna nie jest w posiadaniu wiedzy na jakim etapie prac jest obecnie przedmiotowe zamierzenie.

Analizując treść decyzji Wójta Gminy Bojszowy z dnia 6 lutego 2016 roku znak RAN0.6220.1.2014.2016 na uwagę zasługuje treść pkt. 8 lit. i) ww. decyzji, który stwierdza, że podczas fazy realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji należy zachować warunek środowiskowy w postaci uzgodnienia z właściwymi zarządcami dróg transport wytworzonego na terenie instalacji betonu towarowego. Wobec powyższego Wójt Gminy Miedźna wystosował pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie o odmowę uzgodnienia ewentualnego transportu w granicach administracyjnych gminy Miedźna lub cofnięcie już wydanego uzgodnienia w tym zakresie.