Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Obrady IV Sesji Rady Gminy Miedźna

Aleksandra Kocima , 16 stycznia 2019

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady IV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Miedźna w dniu 22 stycznia 2019 r.:

  1. Otwarcie IV sesji i stwierdzenie jej prawomocności
  2. Ustalenie porządku obrad IV sesji
  3. Przyjęcie protokołu z sesji III z dnia 28 grudnia 2018 r.
  4. Wystąpienie Starosty Pszczyńskiej, Pani Barbary Bandoły oraz Dyrektora Szpitala Powiatowego w Pszczynie, Pana Marcina Leśniewskiego
  5. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna
  6. Interpelacje i zapytania radnych
  7. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/4 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Miedźna na rok 2019

Projekt B/4 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Miedźna na rok 2019

Projekt C/4 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Projekt D/4 w sprawie desygnowania dwóch członków do Rady Nadzorczej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

  1.   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych
  2. Wolne wnioski
  3. Zamknięcie obrad IV sesji