Dzisiaj jest: Czwartek, 22-08-2019 Imieniny: Cezarego, Tymoteusza

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Miedźna w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie pt: Zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny

Marek Brol , 28 listopada 2018

Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Miedźna, w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wraz z terminem realizacji:

Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których przeznaczono środki finansowe
w wysokości:

Zapewnienie transportu dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny:

1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku – kwota 39 770,00 zł, termin realizacji: 02.01.2019 r.- 23.12.2019 r.

2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach – kwota 17 790,00 zł, termin realizacji: 02.01.2019 r.- 23.12.2019 r.

Szczegółowe informacje na BIP Miedźna