Dzisiaj jest: Czwartek, 22-08-2019 Imieniny: Cezarego, Tymoteusza

Ogłoszenie o naborze kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Marek Brol , 28 listopada 2018

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Miedźna, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – zadania pod nazwą:

  1. a) „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku”,
  2. b) „Dowóz dzieci z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa
    z siedzibą w Rudołtowicach”

szczegółowe  informacji na BIP Miedźna <<—