Dzisiaj jest: Wtorek, 22-10-2019 Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 9 listopada 2018 r.

Marek Brol , 16 listopada 2018

Postanowienie

Komisarza Wyborczego W Bielsku-Białej

z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Miedźna i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Miedźna

 Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej

postanawia, co następuje

§ 1

Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Miedźna na dzień 23 listopada 2018 r., na godzinę 12:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy Miedźna.

§ 2

Ustalić porządek sesji:

  1. Otwarcie I sesji VIII kadencji Rady Gminy Miedźna oraz stwierdzenie prawomocności obrad przez najstarszego wiekiem radnego.
  2. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów samorządowych do Rady Gminy Miedźna i Wójta Gminy.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Miedźna oraz Wójta Gminy Miedźna.
  4. Ślubowanie Radnych.
  5. Ślubowanie Wójta.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna.
  1. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia obrad sesji.
  2. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Miedźna.

§ 3

 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w

Bielsku-Białej

Ryszard Brygier

Postanowienie Komisarza