Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP z terenu gminy Miedźna podpisana

Magdalena Kret , 12 listopada 2018

W czwartek, 8 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wójt gminy, Bogdan Taranowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych. Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Koszt całkowity projektu: 509 960,00 PLN
Wartość dofinansowania: 433 361,45 PLN

Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli, Górze, Gilowicach i Miedźnej zakupiony zostanie między innymi: sprzęt pożarniczy, ubrania strażackie specjalne bojowe, pilarki do drewna, łódź płaskodenna z wyposażeniem, quad, pompy spalinowe popowodziowe, radiotelefony, zestawy ratownictwa drogowego. Tym samym OSP z terenu naszej gminy zostaną wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach drogowych. Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie OSP z terenu gminy Miedźna do wymogów stawianych OSP w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.09.2014r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, w szczególności w zakresie systemu łączności powiadamiania i alarmowania, odzieży ochronnej.

To kolejne dofinansowanie dla naszych gminnych straży. W czerwcu do wszystkich gminnych jednostek OSP trafił sprzęt ratownictwa medycznego pozyskany przez gminę Miedźna w ramach Funduszu Sprawiedliwości o łącznej wartości 110 tyś zł.

Cieszy mnie bardzo, że strażacy otrzymają nowy sprzęt. To sprawi, że będą skuteczniej nieśli pomoc mieszkańcom i walczyli z żywiołami – podkreśla wójt, Bogdan Taranowski.