Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Miedźna z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

Magdalena Kret , 26 października 2018

Wójt Gminy Miedźna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy Miedźna z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w latach 2019 – 2023.

Rodzaj zadania

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 43 osób przeznaczonego dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo. Ośrodek winien funkcjonować i realizować zadania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238 poz. 1586 ze zm.)

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Termin realizacji zadania

Realizacja zadania określonego w konkursie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.

Zasady przyznawania dotacji

– w przypadku stowarzyszeń i fundacji – aktualnego wypisu z rejestru sądowego (z ostatnich 3 miesięcy)

– w przypadku kościelnych osób prawnych – dekretu powołującego kościelną osobę prawną np. Caritas, parafie i in.

Termin i miejsce składania ofert:

 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

Zarządzenie 174.2018
Ogłoszenie konkursu
Wzór oferty