Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Projekt „Krok w przyszłość”. Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Magdalena Kret , 19 października 2018

Gmina Miedźna przystępuje do realizacji projektu „Krok w przyszłość” w ramach programu pn. „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” POPC.03.01.00-00-0052/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; dla działania: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Na wykonanie tego projektu gmina Miedźna otrzymała dotację w wysokości 56 000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Miedźna w wieku powyżej 25 roku życia poprzez przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń:

Aby wziąć udział w szkoleniach należy spełnić tylko dwa warunki – należy być mieszkańcem gminy Miedźna i mieć co najmniej 25 lat. Zapraszamy do udziału osoby zatrudnione, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, emerytów, rencistów i wszystkich zainteresowanych!

Udział w bezpłatnych szkoleniach daje możliwość rozwijania kompetencji cyfrowych, nabycia umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, a także aktywnego i wszechstronnego korzystania z nowych technologii w życiu codziennym.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami szkoleń, które znajdują się na stronie www.zoiw.miedzna.pl w zakładce Krok w przyszłość.

Informacje dotyczące rozpoczęcia rekrutacji uczestników oraz miejscu realizacji szkoleń zostaną podane wkrótce.

ZOiW

Plakat Krok w przyszłość