Dzisiaj jest: Czwartek, 22-08-2019 Imieniny: Cezarego, Tymoteusza

Komunikat Wójta Gminy Miedźna o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Magdalena Kret , 19 września 2018

Wójt Gminy, powiadamia wszystkich Pełnomocników Komitetów Wyborczych, o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz do składów obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Na podstawie dodatkowo zgłoszonych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych tj. ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie zostaną wyłonieni członkowie komisji w drodze publicznego losowania.

W celu uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych Pełnomocnicy Wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9.

Losowanie przeprowadza w imieniu Komisarza Wyborczego urzędnik wyborczy lub pracownik urzędu gminy.

Można dokonać zgłoszenia kandydata do losowania w terminie do dnia 21 września 2018 r. do godziny 14:00.

Zgłoszenia są przyjmowane przez urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu gminy od dnia 19 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, pokój nr 5, I piętro tel. 32 211 61 96 wew. 18.

W dniach od 19 września 2018 r. do dnia 20 września 2018 r. – w godzinach urzędowania tj. od  godziny 7:30 do godziny 15:30, natomiast w dniu 21 września 2018 r. w godzinach urzędowania tj. od godziny 7.30 do godziny 14.00.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, o dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Miedźna (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 21 września 2018 r., do godziny 14:00.

Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Wzór formularza zgłoszenia umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 21 września 2018r. o godzinie 14:30 w Urzędzie Gminy Miedźna, sala konferencyjna, parter.

Nieobecność Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Miedźna

                                                                                                                    Bogdan Taranowski