Dzisiaj jest: Wtorek, 20-08-2019 Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobieslawa

Kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miedźna

Magdalena Kret , 4 września 2018

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez gminę Miedźna pn.: ”Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” na kwotę 509 960,00 zł został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Wkrótce podpisana zostanie stosowna umowa, w ramach której dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli, Górze, Gilowicach i Miedźnej zakupiony zostanie między innymi: sprzęt pożarniczy, ubrania strażackie specjalne bojowe, pilarki do drewna, łódź płaskodenna z wyposażeniem, quad, pompy spalinowe popowodziowe, radiotelefony, zestawy ratownictwa drogowego. Tym samym OSP z terenu naszej gminy zostaną wyposażone w sprzęt do prowadzenia akcji przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, akcji ratowniczych na lodzie i w zdarzeniach drogowych.

Efektem realizacji projektu będzie dostosowanie OSP z terenu gminy Miedźna do wymogów stawianych OSP w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.09.2014r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, w szczególności w zakresie systemu łączności powiadamiania i alarmowania, odzieży ochronnej.