Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19-08-2019 Imieniny: Boleslawa, Juliana

Pilotażowy program PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” w 2018r.

Magdalena Kret , 28 sierpnia 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie otrzymało z PFRON pierwszą transzę środków finansowych na realizację dofinansowań w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2018r.

MODUŁ I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną  i zawodową

W 2018 roku realizowane są następujące formy wsparcia:

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A, Zadanie 2– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole)

W ramach Modułu I programu wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie   w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 – do dnia 30 sierpnia 2018r. Druki wniosków oraz informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcprpszczyna.pl

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON do opłaty za naukę (czesnego); dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (koszty związane z dojazdami do miejsca pobierania nauki, zakupem podręczników, Internetem, akademikiem itp.) oraz dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich).

Wnioski w ramach Modułu II na rok szkolny/akademicki 2018/2019 (semestr zimowy) przyjmowane będą w PCPR w Pszczynie, ul. Dworcowa 23  w okresie od dnia 3 września 2018r. do 10 października 2018r.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie www.pcprpszczyna.pl w zakładce DO POBRANIA

Ulotka
PCPR Pszczyna