Dzisiaj jest: Piątek, 20-09-2019 Imieniny: Filipiny, Eustachego, Euzebii

Zapraszamy do udziału w XII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym

Magdalena Kret , 17 sierpnia 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej do uczestnictwa w XII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Wójta Gminy Miedźna, który odbędzie się w sobotę, 1 września 2018r., start o godz. 9:15 z parkingu przy krytej pływalni w Woli.

Cel imprezy:

Organizator:

Współorganizator:

Komitet organizacyjny w składzie:

        Ireneusz Mietliński, Teresa Koczor, Gabriel Pala

Miejsce i termin:

Zabezpieczenie trasy:

 1. Trasę XII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, wolontariuszy, policji, ochotniczej straży pożarnej
 2. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone koszulkami w odmiennym kolorze dużym napisem na plecach ORGANIZATOR, SERWIS RAJDU

Zasady uczestnictwa:

 1. W XII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower
 2. Każdy uczestnik XII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych
 3. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w XII Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym jedynie pod opieką rodziców lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko
 4. Wszystkich uczestników XII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów wyróżniających się koszulkami rajdowymi w odmiennym kolorze  z napisem ORGANIZATOR i SERWIS RAJDU

Ponadto służbami porządkowymi są policjanci z Komendy Powiatowej Policji  w Bieruniu i Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, strażacy OSP w Międzyrzeczu, Studzienicach, Jankowicach i OSP z Gminy Miedźna

 1. Uczestnicy XII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego będą pokonywać trasę w zwartej kolumnie
 2. Na całej trasie, półmetku a także w czasie zakończenia Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia i pomoc wszystkim innym współuczestnikom
 3. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie; uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd
 4. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy Rajdu  w otrzymanej od organizatora koszulce
 5. Średnia prędkość pokonywania trasy – około 10 km/h.

Świadczenia organizatorów:

 1. Każdy uczestnik XII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków
 2. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu oraz obecność służby medycznej
 3. Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika
 4. W momencie zapisu każdy uczestnik otrzyma koszulkę i kupon startowo-konkursowy
 5. Na mecie każdy uczestnik otrzyma od organizatorów napój i gorący posiłek
 6. Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego, w wypadku awarii roweru uczestnik rajdu pokrywa koszty części zamiennych a serwis wykonuje usługę bezpłatnie

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wraz z wpisowym w wysokości 16 zł. w kasie krytej pływalni w Woli od 20 – 31 sierpnia 2018r. w godzinach: poniedziałek – piątek 700 – 2100, sobota – niedziela 900 – 2100.
 2. Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 800 – 845 wpisowe wynosi 32 zł.

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

 1. Wpisując się na listę uczestnik podaje swój nr PESEL i własnoręcznym  podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby GOSiR w Miedźnej z/s w Woli (zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
 2. Osoby biorące udział w Rajdzie bez zgłoszenia i koszulki, nie są uczestnikami

Przewidywany harmonogram XII Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego:

 1. 915 – start
 2. 915 – 1140 – przejazd trasy rajdu o długości 23,2 km: kryta pływalnia w Woli – stadion piłkarski Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Woli.
 3. 1145 – spotkanie uczestników rajdu na mecie – trybuny na stadionie piłkarskim Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Woli na którym uczestnicy otrzymają:
 4. gorący poczęstunek, napój, baton regeneracyjny,
 5. konkursy z nagrodami.
 6. około godziny 1400 – zakończenie rajdu

Udziału w konkursach:

 1. W konkursach z nagrodami na mecie mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy przestrzegali na trasie postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności pozbawione tego prawa będą osoby, które na trasie wyprzedzały wóz prowadzący, powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników, zaśmiecały trasę rajdu i otoczenie.
 2. Na mecie rozstrzygnięte będą konkursy z nagrodami na podstawie numerów pesel:
 1. Na mecie wśród uczestników odbędzie się konkurs z nagrodami
 2. W konkursie z nagrodami mogą brać jedynie udział osoby obecne na zakończeniu imprezy
 3. Uczestnik Rajdu może brać udział w konkursie z nagrodami tylko jeden raz
 4. W konkursie o nagrody główne biorą udział ponownie wszyscy obecni uczestnicy Rajdu

Postanowienia końcowe:

W/w Regulamin jest szczegółową częścią OGÓLNEGO REGULAMINU IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, który znajduje się na www.basen.miedzna.pl/regulaminy/.

 

GOSiR