Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19-08-2019 Imieniny: Boleslawa, Juliana

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018

Magdalena Kret , 9 lipca 2018

Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Realizacja Podprogramu 2018 jest przewidziana na okres od sierpnia 2018r. do maja 2019r.

Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018. Poza pomocą żywnościową przewidziana jest realizacja działań w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby spełniające w/w kryteria prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. /32/ 211 82 51, /32/ 449 13 36, /32/ 448 70 90) do 1 sierpnia 2018r. w celu ustalenia możliwości zakwalifikowania do programu.

GOPS
POPŻ 2018
Podprogram 2018