Dzisiaj jest: Wtorek, 20-08-2019 Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobieslawa

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kontynuuje prace na terenie gminy Miedźna

Magdalena Kret , 5 czerwca 2018

Na terenie gminy Miedźna PGNiG SA prowadzi prace, na które w dniu 7 marca 2017r., decyzją Ministra Środowiska, otrzymało koncesję nr 2/2017/Ł na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla oraz wydobywanie metanu z pokładów węgla na obszarze koncesyjnym „Międzyrzecze”. Projekt ten ma charakter badawczy, jest kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych prac, prowadzonych na terenie w latach 2016-2017, w ramach konsorcjum z Państwowym Instytutem Geologicznym–Państwowym Instytutem Badawczym. Ten etap prac (odtworzenie odwierconych w okresie 2011-2012r. otworów Gilowice-1 i Gilowice-2H) zakończył udany zabieg szczelinowania hydraulicznego przeprowadzony w kwietniu 2017r. W ramach prowadzonego testu produkcyjnego na placu Gilowice-1 zapłonęła flara.

Kolejnym etapem testu produkcyjnego będzie, planowana na placu Gilowice-1, budowa małego bloku gazowego o mocy poniżej 1 MW. Pozwoli to na zagospodarowanie gazu ziemnego wydobywanego w trakcie prac badawczych, dotychczas spalanego na flarze. Wyprodukowana energia elektryczna trafi do sieci Tauron Dystrybucja, dzięki istniejącej linii energetycznej. Gaz z głowicy eksploatacyjnej będzie kierowany do niewielkiej instalacji (oczyszczanie, ogrzewanie, pomiar i regulacja strumienia gazu), a dalej do generatora prądotwórczego. Instalacja będzie w pełni zautomatyzowana i niemal bezobsługowa, będzie mieć zabudowę kontenerową. Zostanie maksymalnie wyciszona, dzięki czemu jej praca nie będzie mieć wpływu na komfort okolicznych mieszkańców. Zostanie zbudowana i będzie działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym także dotyczącymi ochrony środowiska.

Od końca stycznia do początku marca tego roku, na zlecenie PGNiG SA, badania sejsmiczne na terenie gminy Miedźna oraz kilku sąsiednich gmin, prowadziła spółka Geofizyka Toruń SA. Kolejnym etapem jest odwiercenie dwóch otworów Gilowice-3K i Gilowice-4H na placu wiertniczym ul. Starorzecznej oraz przeprowadzenie zabiegu szczelinowania. W maju zakończyły się prace wiertnicze przy otworze Gilowice-3K. W czerwcu rozpocznie się wiercenie otworu Gilowice-4H. Na terenie Gminy Miedźna do końca roku 2018 będą jeszcze wiercone kolejne dwa otwory Międzyrzecze-3 (w rejonie miejscowości Frydek) oraz Międzyrzecze-4 (okolice miejscowości Góra).

Celem wszystkich prowadzonych przez nas prac jest opracowanie skutecznej i efektywnej technologii wydobycia metanu z pokładów węgla otworami wierconymi z powierzchni. Wypracowana i sprawdzona metoda pozwalałaby na ujęcie cennego surowca energetycznego jakim jest metan, wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa pracy w kopalniach poprzez znaczące zmniejszenie zagrożenia metanowego oraz poprawę rentowności kopalń, a także na zmniejszenie emisji metanu, który ma znaczący wpływ na efekt cieplarniany.

PGNiG zdaje sobie sprawę, że prowadzone prace mogą powodować pewne niedogodności, najczęściej jednak tymczasowe. Specyfika prowadzonych prac oraz względy bezpieczeństwa wymagają, aby zakład górniczy pracował w trybie ciągłym (24 godziny na dobę). Może to się wiązać z powodującym pewne niedogodności oświetleniem placów, również w nocy, czy też zwiększonym w pewnych okresach poziomem hałasu. Ze swojej strony firma PGNiG przeprasza za ewentualne niedogodności, licząc na wyrozumiałość mieszkańców.

O wszystkich swoich działaniach na terenie gminy, na bieżąco informowane są władze gminy, a wiele aspektów jest konsultowanych na bieżąco, zgodnie ze stosownymi zapisami przepisów prawa, praktykami dobrosąsiedzkimi, a przede wszystkim szczerą wolą dobrej współpracy ze wszystkimi mieszkańcami.

PGNiG