Dzisiaj jest: Sobota, 17-08-2019 Imieniny: Zanny, Mirona, Jacka

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Magdalena Kret , 18 kwietnia 2018

Informujemy, że na terenie gminy Miedźna działa Punkt Konsultacyjny, który mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 (parter), czynny w każdy wtorek i piątek w godzinach: 14.30 – 17.30

Działalność Punktu

W Punkcie prowadzone jest poradnictwo, wsparcie i pomoc dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii, przemocy w rodzinie oraz programu socjoterapeutycznego dla młodzieży.

Po pomoc i wsparcie może zgłosić się każdy mieszkaniec gminy Miedźna. Wszystkie porady są udzielane bezpłatnie.

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest motywowanie zarówno osób uzależnionych i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie na leczenie; udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym; rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc systemowej pomocy dla rodzin; propagowanie zdrowego stylu życia.

Porady prawne

W Punkcie Konsultacyjnym, udzielane są bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dla ofiar przemocy domowej oraz członków rodzin osób uzależnionych.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu: /32/ 449 13 36

Bezpłatne porady udzielane są zgodnie z poniższym harmonogramem: 06.04.2018r. 13.04.2018r. 20.04.2018r. 27.04.2018r. 11.05.2018r. 18.05.2018r. 25.05.2018r. 08.06.2018r. 15.06.2018r. 22.06.2018r. 29.06.2018r.  w godzinach 15.30-17.30

Złożenie wniosku o leczenie odwykowe

W Punkcie Konsultacyjnym istnieje również możliwość złożenia wniosku o podjęcie czynności wobec osoby nadużywającej alkoholu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek najbliższej rodziny ale również osoba niespokrewniona) lub instytucja (np. zakład pracy), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

Wniosek jest dostępny w załączniku zamieszczonym poniżej, w Punkcie Konsultacyjnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1.

Szczegółowa procedura kierowania osób uzależnionych, będących mieszkańcami gminy Miedźna na leczenie odwykowe przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna z dnia 13.03.2018r. http://bip.miedzna.pl/?a=9071

Program terapeutyczny dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową

W ramach pomocy dla rodzin z problemem uzależnienia i występującą przemocą domową jest realizowany program terapeutyczny w formie dyżurów i zajęć terapeutycznych. Adresatami są rodziny i pary o różnych rodzajach i poziomach dysfunkcjonalności wynikających z problemów: uzależnienia, przemocy w rodzinie, zaburzeń zachowania.

Program jest prowadzony w NZOZ „Centrum Leczenia Uzależnień” w Woli ul. Poprzeczna 1  (I piętro, pokój nr 9).

Wszelkie informacje są udzielane pod numerem telefonu /32/ 449 13 36, /32/ 448 70 90, /32/ 211 82 51.

WNIOSEK_ GKRPA