Dzisiaj jest: Wtorek, 20-08-2019 Imieniny: Bernarda, Samuela, Sobieslawa

Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (poziom informacyjny i edukacyjny – kolor żółty)

Magdalena Kret , 18 kwietnia 2018

Informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr M.7011.37.3.2018 z dnia 12 kwietnia 2018r. poinformował, iż na terenie części województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny – kolor żółty.

Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” – Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku, wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 50 μg/m3, na niżej wymienionych stanowiskach w strefie śląskiej:

Poziom I wprowadzany jest do końca roku 2018.

Informujemy jednocześnie, że aktualny Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pod adresem: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/22/1514455216.pdf

PCZK