Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19-08-2019 Imieniny: Boleslawa, Juliana

Informacje dotyczące odbioru odpadów zielonych i gruzu

Magdalena Kret , 16 kwietnia 2018

Informujemy, że na terenie gminy Miedźna obowiązuje bezpłatny odbiór gruzu i odpadów zielonych. Limit w obu przypadkach to 200 kg na nieruchomość danego odpadu w roku. W przypadku przekroczenia limitu odbiór ww. odpadów będzie odpłatny.

 ODPADY ZIELONE – ODBIÓR

Odpady zielone – to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m. in. Przydomowych terenów zielonych i ogrodów tj. liście, chwasty, trawa. Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpady zielone powinny być gromadzone w  worku na śmieci o pojemności 120 l z oznaczeniem firmy odbierającej odpady oraz Urzędu Gminy. Worki na odpady można pobrać w Mobilnym PSZOK oraz w Urzędzie Gminy.

Odpady zielone są odbierane od mieszkańców raz w miesiącu spod posesji oraz w Mobilnym PSZOKu. Wykaz Mobilnych PSZOK-ów jest dostępny w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi. Konieczność odbioru odpadów zielonych  z nieruchomości należy zgłosić do Urzędu Gminy na 3 dni przed planowanym terminem wywozu.

W  imieniu mieszkańców bloków takiego zgłoszenia dokonuje Spółdzielnia/Administracja mieszkań. Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed terminem wywozu.

GRUZ I ODPADY BUDOWLANE:

W celu zapewnienia sobie odbioru odpadów skontaktować się z Zakładem Usług Komunalnych. Numer telefonu: /33/ 842 03 99 lub z Urzędem Gminy.

 Odpady remontowe, które są odbierane bezpłatnie:

Styropian jest odbierany przy segregacji.

Ondulina, styropian budowlany, papa i wełna mineralna odbierane są poza systemem. Klient może zgłosić do ZUK Sp. z o. o. zapotrzebowanie na usługę odbioru. Wycena indywidualna w zależności od ilości i rodzaju transportu.