Dzisiaj jest: Środa, 16-01-2019 Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Waldemara

Informacja w sprawie segregacji odpadów komunalnych

Magdalena Kret , 29 marca 2018

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, od 1 lipca 2017r. do zbieranych selektywnie frakcji dołączyła obowiązkowa czwarta frakcja–odpady biodegradowalne. Z uwagi na dozwolony okres przejściowy, na który zezwala ustawodawca, odpady w gminie Miedźna będą odbierane według starych zasad do końca marca 2018r.

Nowy sposób segregacji obowiązuje na terenie naszej gminy od kwietnia 2018r.

W kwietniu mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki 40 l na odpady biodegradowalne, oznaczone napisem BIO, a wspólnoty mieszkaniowe w pojemniki 240 l na odpady biodegradowalne, oznaczone napisem BIO. Pojemniki i worki na tę frakcję odpadów będą miały kolor brązowy.

Harmonogram wywozu odpadów biodegradowalnych został umieszczony w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Do worków i pojemników koloru brązowego mieszkańcy mogą wrzucać resztki jedzenia o konsystencji stałej, obierki z owoców i warzyw. Nie należy natomiast wrzucać skoszonej trawy, opadłych owoców i liści, rozdrobnionych gałęzi, folii, plastiku, szkła, metali, odpadów higienicznych, popiołów. Odpady zielone (liście, chwasty, trawa i gałęzie w formie zrębkowej) będą zbierane jako osobna frakcja spod domów w terminach określonych w harmonogramie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu, a także w mobilnym PSZOK.

Przypominamy, że odpady zielone i bio można umieszczać w kompostownikach.

Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślinne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herbaty, gałązki żywopłotów, ziemia z doniczek i skrzynek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszona trawa, nadziemne części chwastów, a także słoma i siano.

Nie wrzucamy do kompostownika mięsnych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Informujemy, że nadal obowiązują stawki 8 zł za osobę w przypadku segregowania odpadów oraz 15 zł w przypadku, gdy odpady nie są segregowane.

W związku z brakiem zmiany stawek uprzejmie prosimy, by segregacja na terenie nieruchomości jednorodzinnych jak i wspólnot mieszkaniowych przebiegała w sposób prawidłowy.