Dzisiaj jest: Poniedziałek, 21-01-2019 Imieniny: Agnieszki, Jaros?awa

Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna”

Magdalena Kret , 22 marca 2018

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem weryfikacji ankiet uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Miedźna”, składanych przez mieszkańców gminy, została sporządzona lista osób zakwalifikowanych do Projektu – lista B – lista osób przyjętych do programu (lista zawiera numery, pod którymi zostały zarejestrowane ankiety w chwili składania).

Wniosek o dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych gmina Miedźna, będzie składać w ramach Konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 – Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, RPO WSL 2014-2020.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to listopad 2018r.

Po pozytywnej ocenie merytorycznej oraz potwierdzeniu otrzymania dofinansowania i jednocześnie przed podpisaniem umowy z mieszkańcem zostanie przeprowadzona ponowna weryfikacja złożonych ankiet w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów określonych w regulaminie na moment podpisania umowy z Mieszkańcem.

Umowy z mieszkańcami podpisywane będą po uzyskaniu informacji na temat pozytywnej oceny merytorycznej oraz otrzymaniu dofinansowania przez gminę Miedźna.

Informacja o podpisywaniu umów z Mieszkańcami zostanie umieszczona również na stronie internetowej Urzędu Gminy Miedźna.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Miedźna jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

LISTA PODSTAWOWA