Dzisiaj jest: Sobota, 22-09-2018 Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

Informacja dla mieszkańców w sprawie instalacji fotowoltaicznych

Marek Brol , 16 lutego 2018

W związku z licznymi prośbami mieszkańców, podjęto działania mające na celu zmianę Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców Gminy Miedźna”.

Informujemy, że w projekcie mogą uczestniczyć rolnicy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku, który służy jednocześnie celom mieszkaniowym.

Ponadto do udziału w projekcie dopuszcza się budynki w budowie, które najpóźniej do dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą a Uczestnikiem, muszą posiadać pozwolenie na użytkowanie lub brak sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz nadany numer porządkowy budynku.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionej ankiety w Urzędzie Gminy Miedźna – Referat Inwestycji i Remontów (druki dostępne są na stronie internetowej urzędu).

Pozostałe warunki regulaminu nie ulegają zmianie.

Regulamin po zmianach