Dzisiaj jest: Czwartek, 22-08-2019 Imieniny: Cezarego, Tymoteusza

Zwrot podatku akcyzowego

Magdalena Kret , 9 lutego 2018

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie przypomina, że od 1 do 28 lutego 2018r. oraz od 1 do 31 sierpnia 2018r. przyjmowane będą wnioski na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Roczny limit zwrotu w gospodarstwie rolnym w 2018 roku wynosi 86,00 zł na 1 ha użytków rolnych.

Limit oblicza się następująco: 86 l oleju x powierzchnia użytków rolnych w ha x 1,00 zł

Do wniosków należy dołączyć:

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Wypłaty zwrotu podatku akcyzowego będą realizowane:

gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na podany we wniosku nr rachunku bankowego.

Wnioski można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Miedźna lub z załącznika zamieszczonego poniżej.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Podatków i Opłat  – pokój nr 1 lub pod numerem telefonu (32) 211 62 18.

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO