Dzisiaj jest: Wtorek, 22-10-2019 Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Mobilny PSZOK na terenie gminy Miedźna w miesiącu lutym

Magdalena Kret , 29 stycznia 2018

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w miesiącu lutym 2018r. w dniach:

1. Wtorek 06.02.2018r. w godz. 08.00-13.00 Frydek, na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul. Sportowej (koło Domu Socjalnego)

2. Czwartek 08.02.2018r. w godz. 08.00-13.00 Gilowice, ul. W. Korfantego (przy Ochotniczej Straży Pożarnej)

3. Poniedziałek 12.02.2018r. w godz. 12.00-17.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła)

4. Wtorek 20.02.2018r. w godz. 08.00-13.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła)

5. Wtorek 13.02.2018r. w godz. 08.00-13.00 Grzawa, ul. Kościelna (koło kościoła)

6. Czwartek 15.02.2018r. w godz. 08.00-13.00 Góra, na skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul. Kościelnej (koło kościoła)

7. Środa 21.02.2018r. w godz. 12.00 -17.00 Góra, ul. Parkowa (koło Ochotniczej Straży Pożarnej)

8. Sobota 24.02.2018r. w godz. 08.00-13.00 Wola, ul. Różana 25 (obok sklepu spożywczego)

na terenie gminy Miedźna dostępny będzie Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów:

• przeterminowane leki i chemikalia
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• meble i inny sprzęt wielkogabarytowy
• zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów
• odpady zbierane selektywnie
• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz).