Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Sprawdź ważność swojego dowodu osobistego!!!

Magdalena Kret , 15 stycznia 2018

Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od momentu jego wydania (lub 5 lat, w przypadku osób, które nie ukończyły 5 roku życia).

Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić w prawym dolnym rogu strony ze zdjęciem. Jeżeli zamiast daty widnieje napis NIEOZNACZONY oznacza to, że dowód osobisty został wydany bezterminowo i nie ma potrzeby jego wymiany.

W przypadku stwierdzenia nieważności lub zbliżającego się upływu terminu ważności dowodu osobistego należy wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego. Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć OSOBIŚCIE w siedzibie organu dowolnej gminy/miasta w Polsce, niezależnie od miejsca zameldowania. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można też złożyć on-line, za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl (jeżeli osoba posiada podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePUAP).

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty. Brak ważnego dokumentu tożsamości może rodzić wiele negatywnych konsekwencji np. brak możliwości potwierdzenia tożsamości w różnych instytucjach, czy też załatwienia sprawy m. in. w banku.

Szczegółowe informacje dotyczące dowodu osobistego znajdują Państwo na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl w zakładce Dokumenty i dane osobowe.