Dzisiaj jest: Niedziela, 15-09-2019 Imieniny: Albina, Nikodema, Marii

Zaproszenie na obrady XLV sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 5 stycznia 2018

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w piątek, 12 stycznia 2018r. o godz. 15:00, w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”

Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Miedźna:

1. Otwarcie XLV sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad XLV sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIV z dnia 28 grudnia 2017r.
4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy rady i komisji.

7. Ocena działalności Rady Gminy Miedźna
a) sprawozdania z działalności poszczególnych komisji branżowych za rok 2017
b) dyskusja.

8. Omówienie i podjęcie uchwał:

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XLV sesji.