Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18-10-2021 Imieniny: Juliana, Lukasza

Wyjaśnienia dotyczące komunikacji publicznej

Magdalena Kret , 18 grudnia 2017

W związku z pojawiającymi się informacjami, jakoby Gmina Miedźna nie podejmowała działań, aby zorganizować transport na linii Wola–Oświęcim-Wola, Wójt Gminy Miedźna uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym gmina jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów w następujących przypadkach:

  1. na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,
  2. której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie.

Położenie Gminy Miedźna ma istotny wpływ na istniejącą lub potencjalną sieć komunikacyjną, czyli układ linii obejmujących obszar działania organizatora publicznego transportu zbiorowego. To znacznie utrudnia prowadzenie przewozów osób wyłącznie w granicach administracyjnych gminy Miedźna.

Wszelkie działania zmierzające do organizacji transportu wykraczającego poza teren gminy, wymagają zawarcia stosownych porozumień i powierzenia zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego wybranej jednostce samorządu.

Rozmowy z sąsiednimi gminami toczą się od dłuższego czasu, aczkolwiek porozumienie wymaga uprzedniej zgody uczestników tych rozmów.

Zorganizowanie linii komunikacyjnej w okresie krótszym niż 3 miesiące, obrazuje determinację władz Gminy Miedźna, gdyż w normalnym trybie, zawarcie stosownego porozumienia, wyłonienie organizatora i operatora, a następnie zorganizowanie linii wymaga wielomiesięcznego przygotowania.

Wybrany organizator dokonuje wyboru operatora w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, może również realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego. Natomiast tryb bezpośredniego zawarcia umowy określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym odnosi się do operatora i organizatora. Gmina Miedźna, podobnie jak gminy sąsiednie, nie jest, z uwagi na powyższe przyczyny, organizatorem. Natomiast prywatni przewoźnicy nie są operatorami w rozumieniu tej ustawy.

Gmina nie posiada możliwości dofinansowania przedsięwzięć prywatnych. Stąd też ewentualne roszczenia przewoźników prywatnych nie mogą zostać spełnione. Wójt i Rada Gminy Miedźna pozbawieni są stosownych narzędzi, aby takie dofinansowanie zapewnić.

Z uwagi na powyższe, Wójt Gminy Miedźna prosi, aby nie kierować do przestrzeni publicznej nieprawdziwych, czy też nierzetelnych informacji. Takie działania potęgują chaos i dezorientują naszą lokalną społeczność. W przypadku chęci pomocy lub podzielenia się przydatnymi informacjami, prosimy o kontakt pod numerem telefonu /32/ 211 61 96 wew. 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl.