Dzisiaj jest: Czwartek, 24-10-2019 Imieniny: Rafala, Marcina, Antoniego

Zaproszenie na obrady XLIV sesji Rady Gminy Miedźna

Magdalena Kret , 15 grudnia 2017

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLIV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się 28 grudnia 2017r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Uchwalenie Budżetu Gminy Miedźna na 2018 rok”.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Miedźna:

1. Otwarcie XLIV sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Ustalenie porządku obrad XLIV sesji.

3. Przyjęcie protokołu z sesji XLIII z dnia 28 listopada 2017r.

4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Miedźna na rok 2018.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2018.

8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem.

9. Dyskusja nad projektem budżetu.

10. Omówienie i podjęcie uchwał:

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad XLIV sesji.