Dzisiaj jest: Sobota, 17-11-2018 Imieniny: Salomei, Grzegorza, Elzbiety

Samorządowy Oskar dla wójta gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego

Magdalena Kret , 23 października 2017

W niedzielę, 22 października 2017r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się wyjątkowa uroczystość, podczas której wójt gminy Miedźna Bogdan Taranowski został uhonorowany nagrodą im. Grzegorza Palki.

To najbardziej prestiżowe wyróżnienie samorządowe w Polsce, nazywane „Samorządowym Oskarem”.

Bogdan Taranowski otrzymał nagrodę w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym, za działania na rzecz rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej gminy.

Nagroda im. Grzegorza Palki przyznawana jest za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce. Została ustanowiona przez Ligę Krajową w 1997r. na cześć jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, tragicznie zmarłego Grzegorza Palki, pierwszego Prezydenta Łodzi w III RP, przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, twórcy i wieloletniego prezesa Unii Metropolii Polskich.

Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opiera swój program o hasło „Rodzina – Wspólnota lokalna – Ojczyzna”, promuje wszelkie działania w kierunku utrwalania demokratycznych reform w naszym kraju, reformowania Państwa w kierunku decentralizacji kompetencji i finansów publicznych, wszelkich form samorządności i tworzenia autentycznych więzi lokalnych integrujących mieszkańców.

Nagroda im. Grzegorza Palki to szczególny wyraz uznania wszystkich środowisk i opcji dla jego dokonań zarówno lokalnych jak i krajowych.

W tym roku kapituła przyznała 8 nagród i 9 wyróżnień.

Laureatami nagrody w poprzednich latach byli m.in. Jerzy Buzek (1998r.), Śp. Lech Kaczyński (2004r.), Danuta Hübner (2007r.) czy Elżbieta Bieńkowska (2011r.)

Do laureatów, uczestników uroczystości i organizatorów list skierował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Prezydent RP wyraził uznanie i złożył serdeczne gratulacje Laureatom, podkreślając ich dokonania. Gratulacje laureatom przesłał również Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Kuchciński.

Tegoroczną XX edycję uroczystości uświetnił koncert „Piosenki starej Warszawy” w wykonaniu: Justyny Reczeniedi – sopran solo, Trio Con Passione i Zespołu wokalnego Ars Chori pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.