Dzisiaj jest: Wtorek, 25-06-2019 Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

Szkolenie z zakresu rozliczania projektów i wdrażania projektów sieciujących dla przedsiębiorców

Magdalena Kret , 17 października 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich beneficjentów PROW 2014-2020 i wnioskodawców, którzy ubiegają się o środki z programu na organizowane przez LGD „Ziemia Pszczyńska” szkolenie.

Szkolenie dot. będzie zakresu: warunków i sposobu realizacji oraz rozliczania projektów przez beneficjentów podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą oraz szkolenie z zasad ubiegania się o wsparcie i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach wpierania współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Tematyka dot. w głównej mierze rozliczania projektów – zatem zachęcamy wszystkich beneficjentów realizujących aktualnie projekty w ramach PROW 2014-2020 do udziału w szkoleniu! Jeden z modułów dot. będzie także tematu współpracy podmiotów gospodarczych, realizujących jeden wspólny projekt, zachęcamy zatem podmioty gospodarcze planujące podjąć współpracę z innym przedsiębiorcą.

Spotkanie odbędzie się 15 listopada br., w godzinach 9.00-19.30 (zaplanowano trzy moduły tematyczne – szczegółowy podział godzinowy zawarto w programie w załączeniu).

Na szkolenie obowiązują zapisy poprzez nadesłanie formularza zgłoszeniowego. Na formularzu zaznaczają Państwo moduł w którym zechcą Państwo wziąć udział. Formularz należy nadesłać napóźniej do dnia 13.11.2017 r. do godz. 12.00. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: stowarzyszenie@lgdziemiapszczynska.pl

Miejsce szkolenia: siedziba LGD „Ziemia Pszczyńska” – ul. 3 Maja 11, Pszczyna (w zależności od liczby zgłoszeń – szkolenie może zostać przeniesione do sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie – ul. 3 Maja 10, Pszczyna – wszyscy zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnym miejscu szkolenia).

Szkolenie przeprowadzi pani Marzena Cieślak.

Marzena Cieślak posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2003-2017) oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu (1993-2003). Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. W trakcie swojej pracy zawodowej m.in. wspierała procesy przygotowania i wdrażania programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z funduszy europejskich, proces delegowania zadań Agencji Płatniczej do podmiotów zewnętrznych. Nadzorowała prawidłowość realizacji tych zadań oraz proces opracowania i aktualizacji zasad ubiegania się o wsparcie, formularzy dokumentów aplikacyjnych, wszelkich procedur związanych obsługi wniosków oraz przeprowadzania kontroli. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjno-szkoleniowych m.in. w zakresie znajomości zasad korzystania z pomocy przez beneficjentów, zasad realizacji i rozliczania projektów oraz zasad weryfikacji przez podmioty wdrażające warunków dostępu do wsparcia. Jest ekspertem w zakresie wdrażania Podejścia Leader w Polsce.

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo wraz z formularzem zgłoszeniowym poniżej.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu!

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
LGD „Ziemia Pszczyńska”