Dzisiaj jest: Niedziela, 18-11-2018 Imieniny: Romana, Klaudyny, Karoliny

Zawiadomienie o pracach sejsmicznych na terenie gminy Miedźna

Magdalena Kret , 10 października 2017

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późniejszymi zmianami) GEOFIZYKA Toruń S.A. jako wykonawca prac, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGNIG S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że od 1 listopada 2017r. rozpocznie badania geofizyczne (prace sejsmiczne), które trwały będą do końca kwietnia 2018r. Celem planowanych prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Badania geologiczne polegać będą na rejestrowaniu mikro drgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw 4 pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej kablami z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi grupami odbiorników zbierających falę sejsmiczną. Do celów pomiarowych będą wiercone płytkie otwory wiertnicze (ok. 60 m).

Stosowanie do postanowień ustawy Prawo geologiczne i górnicze z właścicielami lub posiadaczami nieruchomości, na których mają być prowadzone prace, będą zawierane w porozumienia, w związku z prowadzonymi pracami geologicznymi. Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań sejsmicznych przysługuje odszkodowanie.

Prace przygotowawcze już się rozpoczęły, wobec czego w terenie pojawili się przedstawiciele Geofizyki Toruń celem dokonania uzgodnień z właścicielami i posiadaczami gruntów.

W związku z tym, że konieczne jest dotarcie do wszystkich właścicieli możliwe jest, że pracownicy ww. firmy będą także pracować w terenie w soboty i niedziele.

W załączeniu znajduje się mapa z proponowanym rozłożeniem aparatury kablowej (linie niebieskie) oraz przejazdu pojazdów wibrosejsmicznych (linie czerwone).

Mapa robót geologicznych