Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19-08-2019 Imieniny: Boleslawa, Juliana

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców

Magdalena Kret , 13 września 2017

Gmina Miedźna uruchamia program bezpłatnego użyczania kompostowników o poj. 900 l. – dla nieruchomości zamieszkałych.

Nabór wniosków rozpoczyna się 18 września i potrwa do 10 października 2017r.

Z uwagi na to, by nie wzrosła stawka za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. limit odpadów zielonych, jakie może bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostawić mieszkaniec, wynosi 200 kg na nieruchomość rocznie.

Kompostowanie ma być alternatywą, która pozwoli przetworzyć skoszoną trawę.

Uwaga!
Wnioski należy składać w terminie od 18 września do 10 października 2017 r.

Aby wziąć udział  w programie i otrzymać kompostownik, należy:

  1. złożyć  wypełniony i podpisany wniosek o użyczenie kompostownika (wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Miedźna lub na stronie internetowej Urzędu). We wniosku należy podać swoje dane osobowe, adres nieruchomości zamieszkałej, na której będzie ustawiony kompostownik, numer ewidencyjny działki i nr księgi wieczystej.

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 18 września do 10 października br.  w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia oraz mailowo na adres odpady@miedzna.pl

  1. Po weryfikacji wniosków (pod kątem ich prawidłowego wypełnienia oraz spełnienia warunków udziału w programie) wnioskujący zostaną poinformowani telefonicznie o czasie  i miejscu podpisania umowy użyczenia oraz odbioru kompostownika.

Zgłoszenia złożone po terminie 10 października 2017r. nie będą rozpatrywane.

  1. Kompostowniki użyczane będą na okres 5 lat. Po tym okresie przejdą na własność użytkownika.
  2. O użyczenie kompostownika, może wystąpić właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, który:
    • ma możliwość zagospodarowania wytworzonego kompostu;

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna, mailowo na adres odpady@miedzna.pl oraz telefonicznie pod numerem 519 347 289, lub (32) 211‐61‐60 wew. 29.

Wniosek o użyczenie kompostownika