Dzisiaj jest: Czwartek, 18-10-2018 Imieniny: Juliana, Lukasza

XI Miedźniański Rodzinny Rajd Rowerowy

Marek Brol , 18 sierpnia 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników turystyki rowerowej do uczestnictwa w XI Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym pod patronatem Wójta Gminy Miedźna, który odbędzie się w sobotę, 2 września 2017r., start o godz. 9:15 z parkingu przy krytej pływalni w Woli.

Sprzedaż biletów w cenie  16 zł   od 21 sierpnia 2017r. do 1 września 2017r.  w kasie krytej pływalni w Woli w godzinach: poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00, sobota–niedziela 9:00 – 21:00.

Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 8:00–8:45 wpisowe wynosi 32 zł.

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

REGULAMIN RAJDU

Rajd jest objęty patronatem Wójta Gminy Miedźna

I. Cel imprezy:

II. Organizator:

43 – 225 Wola ul. Pszczyńska 9.

Współorganizator:

III. Komitet organizacyjny w składzie:

Ireneusz Mietliński, Teresa Koczor, Szymon Stawowy.

IV. Miejsce i termin:

V. Zabezpieczenie trasy:

 1. Trasę XI Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego zabezpiecza organizator przy pomocy komitetu organizacyjnego, wolontariuszy, policji, ochotniczej straży pożarnej.

 2. Organizatorzy i osoby zabezpieczające przebieg trasy są oznaczone koszulkami w odmiennym kolorze dużym napisem na plecach ORGANIZATOR, SERWIS RAJDU.

VI. Zasady uczestnictwa:

 1. W XI Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower.

 2. Każdy uczestnik XI Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego musi posiadać kartę rowerową lub inny dokument upoważniający do kierowania rowerem na drogach publicznych.

 3. Dzieci nie posiadające karty rowerowej mogą brać udział w XI Miedźniańskim Rodzinnym Rajdzie Rowerowym jedynie pod opieką rodziców lub wyjątkowo innych osób pełnoletnich ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

 4. Wszystkich uczestników XI Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego obowiązuje przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego oraz poleceń organizatorów wyróżniających się koszulkami rajdowymi w odmiennym kolorze z napisem ORGANIZATOR i SERWIS RAJDU.

Ponadto służbami porządkowymi są policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu i Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, strażacy OSP z Gminy Miedźna.

 1. Uczestnicy XI Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego będą pokonywać trasę w zwartej kolumnie.

 2. Na całej trasie, półmetku a także w czasie zakończenia Rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie, nie zaśmiecanie otoczenia i pomoc wszystkim innym współuczestnikom.

 3. Trasę należy pokonywać w zwartej grupie; uczestnikom nie wolno wyprzedzać pojazdu pilotującego i nie powinni zostawać w tyle za pojazdem zamykającym rajd.

 4. Obowiązkiem każdego uczestnika jest pokonanie całej trasy Rajdu w otrzymanej od organizatora koszulce.

 5. Średnia prędkość pokonywania trasy – około 10 km/h.

VII. Świadczenia organizatorów:

 1. Każdy uczestnik XI Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 2. Organizator zapewnia bezpieczny przebieg trasy – włącznie z zatrzymaniem ruchu drogowego na wybranych odcinkach na czas przejazdu Rajdu oraz obecność służby medycznej.

 3. Organizator zapewnia pomoc przy pokonywaniu przeszkód terenowych oraz tempo jazdy dostosowane do możliwości każdego uczestnika.

 4. W momencie zapisu każdy uczestnik otrzyma koszulkę i kupon startowo-konkursowy.

 5. Na “przystanku” każdy uczestnik otrzyma od organizatorów napój, a na mecie gorący posiłek .

 6. Organizator zapewnia pomoc serwisu rowerowego, w wypadku awarii roweru uczestnik rajdu pokrywa koszty części zamiennych a serwis wykonuje usługę bezpłatnie.

VIII. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wraz z wpisowym w wysokości 16 zł. w kasie krytej pływalni w Woli od 21 sierpnia do 01 września 2017r. w godzinach: poniedziałek – piątek 7:00 – 21:00, sobota – niedziela 9:00 – 21:00.

 2. Dla osób, które zgłoszą swój udział w dniu rajdu w godzinach 8:00 – 8:45 wpisowe wynosi 32 zł..

W przypadku przekroczenia planowanej liczby uczestników w rajdzie organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy startowej.

 1. Wpisując się na listę uczestnik podaje swój nr PESEL i własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez organizatorów rajdu w zakresie koniecznym do obsługi Rajdu.

 2. Osoby biorące udział w Rajdzie bez zgłoszenia i koszulki, nie są uczestnikami Rajdu.

IX. Przewidywany harmonogram XI Miedźniańskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego:

 1. 9:15 – start

 2. 9:15 – 11:40 przejazd trasy rajdu o długości 24,4 km: Kryta Pływalnia w Woli – boisko piłkarskie Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Woli.

 3. 11:40 – spotkanie uczestników rajdu na mecie – trybuny na stadionie piłkarskim Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” w Woli na którym uczestnicy otrzymają:

 1. gorący poczęstunek, napój, baton regeneracyjny,

 2. konkursy z nagrodami.

 3. około godziny 14:00 – zakończenie rajdu

X. Udziału w konkursach:

1. W konkursach z nagrodami na mecie mogą brać udział wszyscy uczestnicy, którzy przestrzegali na trasie postanowień niniejszego regulaminu. W szczególności pozbawione tego prawa będą osoby, które na trasie wyprzedzały wóz prowadzący, powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników, zaśmiecały trasę rajdu i otoczenie.

2. Na mecie rozstrzygnięte będą konkursy z nagrodami na podstawie numerów pesel:

3. Na mecie wśród uczestników odbędzie się konkurs z nagrodami.

4. W konkursie z nagrodami mogą brać jedynie udział osoby obecne na zakończeniu imprezy.

5. Uczestnik Rajdu może brać udział w konkursie z nagrodami tylko jeden raz.

6. W konkursie o nagrody główne biorą udział ponownie wszyscy obecni uczestnicy Rajdu.

Regulamin Rajdu znajduje się na:

www.basen.miedźna.pl

www.miedzna.pl

Regulamin XI  Rodzinnego Miedźnianskiego Rajdu Rowerowego

Plakata XI MRRR 2017 pdf

Mapa trasy  XI MRRR