Dzisiaj jest: Wtorek, 17-07-2018 Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Magdalena Kret , 24 lipca 2017

Rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Realizacja Podprogramu 2017 jest przewidziana na okres od sierpnia 2017r. do maja 2018r.

Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2017. Poza pomocą żywnościową przewidziana jest realizacja działań w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

 Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby spełniające w/w kryteria prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (tel. 32/ 211 82 51, 32/ 449 13 36, 32/ 448 70 90) do 20 sierpnia 2017r. w celu ustalenia możliwości zakwalifikowania do programu.

Żywność wydawana będzie osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryz biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

GOPS